ПРОФЕСІЙНО-ПЕДАГОГІЧНА ПІДГОТОВКА ВЧИТЕЛЯ ТЕХНОЛОГІЙ У КОНТЕКСТІ ЄВРОІНТЕГРАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ

Olena Shuryn

Анотація


Розглянуто процес професійно-педагогічної підготовки вчителя технологій у контексті євроінтеграційних процесів. Здійснено теоретичний аналіз досліджень підготовки вчителя до професійної діяльності, зокрема вчителя технологій. Окреслено основні складові професійної підготовки вчителя, висвітлено зміст понять «професійно-педагогічна підготовка вчителя», «професіоналізм учителя», «педагогічні здібності». Акцентовано увагу на професійно-педагогічній компетентності учителя як сукупності умінь педагога. Висвітлено основні елементи професійно-педагогічної компетентності вчителя технологій. Охарактеризовано основні професійні уміння вчителя. Зазначено основні етапи у системі компонентів професійно-педагогічної підготовки педагога. Розглянуто основні аспекти професійної підготовки вчителя технологій.


Ключові слова


професійно-педагогічна підготовка вчителя технологій; професіоналізм учителя; професійно-педагогічна компетентність вчителя технологій; професійна діяльність; професійні уміння; компоненти професійно-педагогічної підготовки

Повний текст:

PDF

Посилання


Artykutsa N. V. Osvitni innovatsiyi u konteksti yevrointehratsiynykh protsesiv / N. V. Artykutsa. // Vyshcha osvita Ukrayiny. Temat. vyp.: Vyshcha osvita Ukrayiny u konteksti intehratsiyi do Yevropeys'koho osvitn'oho prostoru: monitorynh yakosti osvity / APN Ukrayiny, In-t vyshchoyi osvity; [vidp. red. vyp. Manokha I. P.]. – [K.: Hnozys], 2007. – Dod. 3, (t. 5). – S. 15–23.

Burdun V. V. Problemy fakhovoyi pidhotovky suchasnoho vchytelya trudovoho navchannya / V. V. Burdun // Naukovyy visnyk Donbasu. – 2008. – Vyp. 1 (5). [Elektronnyy resurs]– Rezhym dostupu: http://nvd.luguniv.edu.ua/archiv/NN5/index.htm.

Dubasenyuk O. A., Semenyuk T. V., Antonova O. Ye. Profesiyna pidhotovka maybutn'oho vchytelya do pedahohichnoyi diyal'nosti: Monohrafiya. – Zhytomyr: Zhytomyr. derzh. ped. un-t, 2003. – 193 s.

Yefimenko S. M. Osoblyvosti profesiynoyi pidhotovky maybutnikh uchyteliv tekhnolohiy / S. M. Yefimenko // Zbirnyk naukovykh prats' Kam"yanets'-Podil's'koho natsional'noho universytetu im. Ivana Ohiyenka. Ser.: Pedahohichna – 2011. – #17. – S. 150–152.

Kuz'mina N. V. Profesionalizm osobystosti vykladacha i maystra vyrobnychoho navchannya / N.V.Kuz'mina. – M.: Vyshcha shkola, 1990.

Pyetukhova L.Ye. Tendentsiyi u zahal'nopedahohichniy pidhotovtsi vchytelya protyahom KhKh stolittya / L. Ye. Pyetukhova // Problemy suchasnoyi pedahohichnoyi osvity. Vyp. 20. ch.1: Seriya: Pedahohika i psykholohiya. – Yalta: RVV K•HU, 2008. – 211 s.

Pislyadyplomna osvita v umovakh yevrointehratsiyi: sutnist', zmist, tekhnolohiyi, hotovnist' do zmin: navchal'no-metodychnyy posibnyk / Pukhovs'ka L.P., Artyushyna M.V., Bazelyuk V.H., Lushyn P.V., Snisarenko O.S., Snitsar L.P., Solodkov V.T., / za nauk. red. L.P. Pukhovs'koyi – K.: Pedahohichna dumka, 2012. – 122 s.

Rekomendatsiya NR (99) 2 Komitetu ministriv Rady Yevropy «Pro serednyu osvitu» [Elektronnyy resurs]. – Rezhym dostupu: http://uazakon.com/document/spart63/inx63174.htm

Tkachuk S. I. Aktual'ni problemy profesiynoyi pidhotovky vchytelya trudovoho navchannya u vyshchykh pedahohichnykh navchal'nykh zakladakh / S.I. Tkachuk, S.I. Kobernyk // Visnyk Chernihivs'koho natsional'noho pedahohichnoho universytetu. Pedahohichni nauky. – 2013. – Vyp. 108.2. [Elektronnyy resurs]. – Rezhym dostupu: http://nbuv.gov.ua/j–pdf/VchdpuP_2013_2_108_19.pdf

Chychuk V. M. Novi pidkhody do pidhotovky vchyteliv u konteksti yevrointehratsiynykh protsesiv / V. M. Chychuk // Vytoky pedahohichnoyi maysternosti. Ser.: Pedahohichni nauky. – 2011. – Vyp. 8(2). – S. 294–299.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Артикуца Н. В. Освітні інновації у контексті євроінтеграційних процесів / Н. В. Артикуца // Вища освіта України. Темат. випуск: Вища освіта України у контексті інтеграції до Європейського освітнього простору: моніторинг якості освіти / АПН України, Ін-т вищої освіти; [відп. ред. вип. Маноха І. П.]. – [К.: Гнозис], 2007. – Дод. 3, т. 5. – С. 15–23.

Бурдун В. В. Проблеми фахової підготовки сучасного вчителя трудового навчання / В.В. Бурдун // Науковий вісник Донбасу. – 2008. – Вип. 1 (5). [Електронний ресурс]– Режим доступу: http://nvd.luguniv.edu.ua/archiv/NN5/index.htm

Дубасенюк О. А., Семенюк Т.В., Антонова О.Є. Професійна підготовка майбутнього вчителя до педагогічної діяльності: Монографія. – Житомир: Житомир. держ. пед. ун-т, 2003. – 193 с.

Єфіменко С. М. Особливості професійної підготовки майбутніх учителів технологій / С. М. Єфіменко // Збірник наукових праць Кам’янець-Подільського національного університету ім. Івана Огієнка. Серія: Педагогічна – 2011. – № 17. – С. 150–152.

Пєтухова Л. Є. Тенденції у загальнопедагогічній підготовці вчителя протягом ХХ століття / Л. Є. Пєтухова // Проблеми сучасної педагогічної освіти. Вип. 20. Ч. 1: Серія: Педагогіка і психологія. – Ялта: РВВ КГУ, 2008. – 211 с.

Післядипломна освіта в умовах євроінтеграції: сутність, зміст, технології, готовність до змін: навчально-методичний посібник / Пуховська Л. П., Артюшина М. В., Базелюк В. Г., Лушин П. В., Снісаренко О. С., Сніцар Л. П., Солодков В. Т. – К.: Педагогічна думка, 2012. – 122 с.

Рекомендація NR (99) 2 Комітету міністрів Ради Європи «Про середню освіту». [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://uazakon.com/document/spart63/inx63174.htm

Ткачук С. І. Актуальні проблеми професійної підготовки вчителя трудового навчання у вищих педагогічних навчальних закладах / С.І. Ткачук, С.І. Коберник // Вісник Чернігівського національного педагогічного університету. Педагогічні науки. – 2013. – Вип. 108.2. [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j–pdf/VchdpuP_2013_2_108_19.pdf

Чичук В. М. Нові підходи до підготовки вчителів у контексті євроінтеграційних процесів / В. М. Чичук // Витоки педагогічної майстерності. Серія: Педагогічні науки. – 2011. – Вип. 8 (2). – С. 294–299.

Copyright (c) 2016 Olena Shuryn

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Ліцензія Creative Commons

Твір "Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: педагогіка", створений Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна.