ФОРМУВАННЯ ВМІНЬ АУДІЮВАННЯ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ ІЗ ЗАСТОСУВАННЯМ ДРАМАТИЗАЦІЇ

Olha Datskiv

Анотація


Розглянуто проблему формування компетентності в аудіюванні як важливої складової комунікативної компетентності майбутніх учителів англійської мови. Засобом формування мовленнєвих та професійно спрямованих умінь аудіювання визначено драматизацію. Обгрунтовано доцільність застосування різних форм драматизації для формування вмінь аудіювання студентів на початковому ступені навчання у мовному ВНЗ. Розглянуто форми драматизації, які можуть застосовуватися для формування вмінь аудіювання майбутніх учителів англійської мови. Визначено мовленнєві та професійно спрямовані вміння аудіювання студентів ІІ курсу – майбутніх учителів англійської мови. Запропоновано комплекс вправ для формування вмінь аудіювання студентів під час вивчення теми «Work and Employment»: визначено структуру комплексу, охарактеризовано типи та види вправ,подано приклади вправ.


Ключові слова


майбутні вчителі англійської мови; мовленнєві вміння аудіювання; професійно спрямовані вміння аудіювання; форми драматизації; комплекс вправ

Повний текст:

PDF

Посилання


Bochkar’ova O. Yu. Metodyka navchannya maybutnikh uchyteliv anhliys’koyi movy profesiyno spryamovanoho audiyuvannya: dys ... kand. ped. nauk: 13.00.02 / Olena Yuriyivna Bochkar’ova – K., 2007. 281 s.

Datskiv O.P. Metodyka formuvannya vmin’ hovorinnya u maybutnikh uchyteliv anhliys’koyi movy zasobamy dramatyzatsiyi: dys. … kand. ped. nauk: 13.00.02 / Ol’ha Pavlivna Datskiv – K., 2012. – 321 s.

Zadorozhna I. P. Teoretyko-metodychni zasady orhanizatsiyi samostiynoyi roboty maybutnikh uchyteliv z ovolodinnya anhlomovnoyu komunikatyvnoyu kompetentsiyeyu: dys. ... d-ra ped. nauk: 13.00.02 / Iryna Pavlivna Zadorozhna – K., 2012. 770 s.

Metodyka navchannya inozemnykh mov i kul’tur: teoriya i praktyka: pidruchnyk dlya stud. klasychnykh, pedahohichnykh i linhvistychnykh universytetiv / O. B. Bihych, N. F. Borysko, H. E. Borets’ka ta in. / za zah. red. S. Yu. Nikolayevoyi. – K.: Lenvit, 2013. 590 s.

Maley A. Drama techniques: a resource book of communication activities for language teachers. Third edition / A. Maley, A. Duff. – Cambridge: Cambridge University Press, 2005. 246 p.

Nunan D. Designing Tasks for the Communicative Classroom / D. Nunan. – Cambridge: Cambridge University Press, 1991. 211 p.

Wessels Ch. Drama / Ch. Wessels. – Oxford: Oxford University Press, 1995. 137 p.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Бочкарьова О. Ю. Методика навчання майбутніх учителів англійської мови професійно спрямованого аудіювання: дис. ... канд. пед. наук: 13.00.02 / О. Ю. Бочкарьова. – К., 2007. – 281 с.

Дацків О. П. Методика формування вмінь говоріння у майбутніх учителів англійської мови засобами драматизації: дис. … канд. пед. наук: 13.00.02 / О. П. Дацків. – К., 2012. – 321 с.

Задорожна І. П. Теоретико-методичні засади організації самостійної роботи майбутніх учителів з оволодіння англомовною комунікативною компетенцією: дис. ... д-ра пед. наук: 13.00.02 / І. П. Задорожна. – К., 2012. – 770 с.

Методика навчання іноземних мов і культур: теорія і практика: підручник для студ. класичних, педагогічних і лінгвістичних університетів / О. Б. Бігич, Н. Ф. Бориско, Г. Е. Борецька та ін. / за заг. ред. С. Ю. Ніколаєвої. – К.: Ленвіт, 2013. – 590 с.

Maley A. Drama techniques: a resource book of communication activities for language teachers. Third edition / A. Maley, A. Duff. –Cambridge:CambridgeUniversityPress, 2005. – 246 p.

Nunan D. Designing Tasks for the Communicative Classroom / D. Nunan. –Cambridge:CambridgeUniversityPress, 1991. – 211 p.

Wessels Ch. Drama / Ch. Wessels. –Oxford:OxfordUniversityPress, 1995. – 137 p.

Copyright (c) 2016 Olha Datskiv

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Ліцензія Creative Commons

Твір "Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: педагогіка", створений Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна.