№ 1 (2013): Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: педагогіка