Формування культури родинних взаємин як пріоритетний напрямок сімейного виховання в сучасному соціокультурному просторі

Людмила Северинчук

Анотація


Аналізуються дослідження у педагогіці та психології з проблем підготовки молоді до створення сім’ї. Відзначається взаємозалежність рівнів культури стосунків у сім’ї та загальної культури в суспільстві. Обґрунтовується пріоритетність формування культури родинних взаємин як напрямку сімейного виховання в сучасному соціокультурному просторі. Розкриваються окремі аспекти формування культури родинних взаємин молоді. Доводиться необхідність застосування методик самопізнання та самовдосконалення у процесі формування культури родинних взаємин. Описуються змістові взаємозв’язки між формуванням внутрішньої культури індивіда, культурою родинних взаємин і самопізнання. Розкривається сутність формування культури родинних взаємин у контексті самопізнавальної діяльності. 


Ключові слова


Родинні взаємини; внутрішня культура; культура родинних взаємин; сімейне виховання; соціокультурний простір

Повний текст:

PDF

Посилання


Євтух М. Культура взаємин: підручник / М. Євтух, Т. Черкашина. – Черкаси: Видавець Чабаненко Ю. А., 2012. – 340 с.

Концепція сімейного виховання в системі освіти України «Щаслива родина» на 2012–2021 роки [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.iitzo.gov.ua|files|konzepsiy_shasliva_rodina_12_21.doc.

Пиньковская Э. Духовное материнство / Э. Пиньковская. – Черкассы: Издатель Чабаненко Ю. А., 2013. – 188 с.

Словник української мови. В 11 т. Т. 1. – К.: Наук. думка, 1970. – 800 с.

Словник української мови. В 11 т. Т. 4. – К.: Наук. думка, 1970. – 840 с.

Словник української мови. В 11 т. Т. 9. – К.: Наук. думка, 1978. – 916 с.

Сухомлинський В. Сто порад учителеві / В. Сухомлинський. – К.: Рад. школа, 1988. – 304 с.

Черкашина Т. Формування культури взаємин між викладачами і студентами у навчально-виховному процесі технікуму: дис. … канд. пед. наук: 13.00.07 / Т. Черкашина – Черкаси, 2008. – 262 с.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Copyright (c) 2015 Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: педагогіка

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Ліцензія Creative Commons

Твір "Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: педагогіка", створений Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна.