Загальна характеристика вправ для формування мовленнєвих навичок вживання лінгвістичних явищ, відібраних з автентичних художніх творів

Олександра Романюк

Анотація


Охарактеризовано групи вправ для формування мовленнєвих навичок вживання лінгвістичних явищ, вивчених раніше під час виконання групи вправ з набуття знань мовного матеріалу, на прикладах мовлення героїв автентичних художніх творів. Вказана група складається з одинадцяти вправ і забезпечує формування одного із структурних компонентів змісту розмовної мови – мовленнєвих навичок, тобто автоматизоване вживання мовних явищ у спрощених (навчальних) мовленнєвих умовах. Вказано, що в подальшому це надасть іншомовному мовленню природних філологічних проявів, а також спрямує на типову для носіїв англійської мови тематику неформальних бесід, представлену в автентичних художніх творах.


Ключові слова


Дидактичні та методичні принципи; мовленнєві навички; англомовне розмовне мовлення; компонент змісту навчання; система вправ

Повний текст:

PDF

Посилання


Гурвич П. Б. Коррективно-подготовительный аспект методики преподавания иностранных языков: учеб. пособие / П. Б. Гурвич. – Владимир: ВГПИ, 1982. – 80 с.

Мартинова Р. Ю. Цілісна загальнодидактична модель змісту навчання іноземних мов / Р. Ю. Мартинова. – К.: Вища школа, 2004. – 454 с.

Мартинова Р. Ю. Системно-комунікативний спосіб навчання іноземних мов / Р. Ю. Мартинова // Український патент. – № 48831-А, 2002.

Пассов Е. И. Основные вопросы обучения иноязычной речи / Е. И. Пассов. – Воронеж: Изд-во Воронеж. гос. пед. ин-та, 1974. – 98 с.

Про вищу освіту: Закон України: офіційний текст: станом на 1 липня 2014 року. [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1556–18

Романюк А. С. Лингвистические знания как первый структурный компонент содержания обучения англоязычной разговорной речи / А. С. Романюк //

Міжнародна науково-практична конференція «Педагогіка та психологія: перспективні та пріоритетні напрями наукових досліджень». – К.: ГО «Київська наукова організація педагогіки та психології», 2013. – С. 36–39.

Романюк А. С. Рецептивные и репродуктивные речевые навыки как структурный компонент содержания обучения англоязычной разговорной речи / А. С. Романюк // Научная дискуссия: вопросы педагогики и психологии. № 7 (16): сб. статей по материалам XVI междунар. заочной науч.-практ. конференции. – М.: Междунар. центр науки и образования, 2013. – С. 79–85.

Kinsella Sophie. Can you keep a secret? / Sophie Kinsella. – Dell, 2005. – 416 p.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Copyright (c) 2015 Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: педагогіка

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Ліцензія Creative Commons

Твір "Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: педагогіка", створений Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна.