№ 1 (2019)

Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: педагогіка

Зміст

ЕПІСТЕМОЛОГІЯ ПЕДАГОГІЧНОЇ ДУМКИ ТА ІСТОРІЯ ОСВІТИ В УКРАЇНІ

МИХАЙЛО БАЗНИК – ПЕДОЛОГ, АВТОР ОРИГІНАЛЬНОЇ МЕТОДИКИ СКЛАДАННЯ ХАРАКТЕРИСТИКИ УЧНЯ PDF
ОЛЕКСАНДР МІХНО 6-13
ДИТИНОЦЕНТРИЧНІ ПОГЛЯДИ СТЕПАНА БАЛЕЯ У ПОРІВНЯННІ З ТАКИМИ Ж ПОГЛЯДАМИ ІНШИХ НАУКОВЦІВ PDF
MYKHAILO PODOLIAK 13-19

ГЕНЕЗА ПЕДАГОГІЧНОЇ ДУМКИ ТА ОСВІТНІ СИСТЕМИ ЗА РУБЕЖЕМ

ПІДГОТОВКА ШКОЛЯРІВ ДО СІМЕЙНОГО ЖИТТЯ В КРАЇНАХ ЄВРОПИ: ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА PDF
VOLODYMYR KRAVETS 20-29
ШКІЛЬНИЦТВО СІНГАПУРУ КРІЗЬ ПРИЗМУ РЕФОРМУВАННЯ ОСВІТНЬОЇ ГАЛУЗІ УКРАЇНИ PDF
OLEKSANDRA YANKOVYCH 29-36
СИСТЕМА ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ ВИКЛАДАЧІВ МЕДИЧНИХ ШКІЛ У США PDF
TETIANA HORPINICH 36-44
ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ОРГАНІЗАЦІЇ ҐЕНДЕРНО-СПРАВЕДЛИВОГО СЕРЕДОВИЩА У ЗАРУБІЖНІЙ ТА УКРАЇНСЬКІЙ ОСВІТНІЙ СИСТЕМІ PDF
IRYNA SHULHA 59-67
ОСНОВНІ АСПЕКТИ РОЗРОБКИ ТА ВПРОВАДЖЕННЯ ПРОГРАМ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ ДЛЯ КОРІННОГО НАСЕЛЕННЯ КАНАДИ PDF
NATALIIA ZHORNIAK 44-50
ПРОФЕСІЙНА ПІДГОТОВКА «ЄВРОВЧИТЕЛЯ» ХХІ СТОЛІТТЯ: ПРІОРИТЕТИ НІМЕЧЧИНИ PDF
Nataliia ROKITSKA 50-59

КОМУНІКАЦІЯ В ПЕДАГОГІЧНОМУ, СОЦІОКУЛЬТУРНОМУ, ПРОФЕСІЙНОМУ СЕРЕДОВИЩІ

ЛІНГВОДИДАКТИЧНА МОДЕЛЬ ПРОЦЕСУ ФОРМУВАННЯ У МАЙБУТНІХ ПЕРЕКЛАДАЧІВ СТРАТЕГІЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ PDF
NATALIIA SABAT 68-75
МІЖКУЛЬТУРНА КОМПЕТЕНТНІСТЬ У ЗАГАЛЬНОЄВРОПЕЙСЬКИХ РЕКОМЕНДАЦІЯХ З МОВНОЇ ОСВІТИ: ЗАСТОСУВАННЯ НА ПРАКТИЦІ PDF
MARYANA NATSIUK, LIUDMYLA BABII 75-81
ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА ПЕРЕВІРКА МЕТОДИКИ ДИФЕРЕНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ ПРОФЕСІЙНО ОРІЄНТОВАНОГО АНГЛОМОВНОГО АУДІЮВАННЯ І ЧИТАННЯ МАЙБУТНІХ ІТ-ФАХІВЦІВ PDF
Oksana SYNEKOP 81-91
ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНА КОМПЕТЕНТНІСТЬ ВИКЛАДАЧА ЗАКЛАДУ ВИЩОЇ ОСВІТИ В УМОВАХ ЦИФРОВІЗАЦІЇ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ PDF
LIUDMILA DYBKOVA 91-100
РОЗВИТОК КОМУНІКАТИВНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ З УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ УЧНІВ СЕРЕДНЬОЇ ШКОЛИ В НАВЧАЛЬНІЙ ДИСКУСІЇ З ВИКОРИСТАННЯМ МЕТОДИЧНОГО ЗРАЗКА СИТУАТИВНО-КОМУНІКАТИВНИХ ЗАВДАНЬ PDF
OLENA POPOVA 100-108

ІННОВАЦІЙНІ ПІДХОДИ У РОЗВИТКУ СУЧАСНИХ ОСВІТНІХ СИСТЕМ

НЕЙРОЛІНГВІСТИЧНЕ ПРОГРАМУВАННЯ РИТОРИЧНОЇ ЛОГОСФЕРИ СТУДЕНТІВ У ПРОЦЕСІ ВИВЧЕННЯ КРАСНОМОВСТВА
ELEONORA PALYКHATA 109-117
ПРОЄКТУВАННЯ ПРОФЕСІЙНО-ПЕДАГОГІЧНОГО ПРОФІЛЮ ВИКЛАДАЧА ЗАКЛАДУ ПРОФЕСІЙНОЇ (ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНОЇ) ОСВІТИ
Nataliia SYSKO 117-123
ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ ТРАДИЦІЙНОГО І КОМПЕТЕНТНІСНО ЗОРІЄНТОВАНОГО НАВЧАННЯ АЛГЕБРИ УЧНІВ ОСНОВНОЇ ШКОЛИ НА ЗАСАДАХ ТЕХНОЛОГІЧНОГО ПІДХОДУ PDF
HANNA HOMENIUK 123-130
ЦИФРОВА КОМПЕТЕНТНІСТЬ МАЙБУТНІХ ПЕДАГОГІВ ЯК НЕВІД’ЄМНА СКЛАДОВА ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ PDF
VALENTYNA VIZNIUK 130-136
МІЖДИСЦИПЛІНАРНИЙ ПРОЄКТ ЯК ЗАСІБ ФОРМУВАННЯ ІНТЕГРАЛЬНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ ІТ-ФАХІВЦІВ PDF
Olena GLAZUNOVA, VALENTYNA KOROLCHUK, TETIANА VOLOSHYNA 136-148
ВІД КУЛЬТУРИ МИСЛЕННЯ ДО КУЛЬТУРИ ДУХОВНОГО ПЕРЕЖИВАННЯ»: ДИСКУРС ЛІТЕРАТУРНОГО ТЕКСТУ У СИСТЕМІ ГУМАНІТАРНОЇ БЕЗПЕКИ СУЧАСНОСТІ PDF
MARIA YAKUBOVSKA 148-153

СОЦІАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНА І ВИХОВНА РОБОТА В ОСВІТНЬОМУ СЕРЕДОВИЩІ

УПРАВЛІННЯ ПРОЦЕСОМ ПОПЕРЕДЖЕННЯ БУЛІНГУ В ЗАКЛАДІ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ PDF
HALYNA MESHKO, OLEKSANDR MESHKO 154-163
ПИСАНКОВЕ МИСТЕЦТВО ГУЦУЛЬЩИНИ І ФОРМУВАННЯ ХРИСТИЯНСЬКИХ ЦІННОСТЕЙ ТА ЕТНОКУЛЬТУРНОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ СУЧАСНОЇ МОЛОДІ PDF
TARAS PASKA 163-171